X
X

PRZYPOMNIJ HASŁO

Wpisz adres e-mail, na który został zarejestrowany profil.

X

REJESTRACJA PROFILU DLA LEKARZA

ZGŁOSZENIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEGO

ZGŁOSZENIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEGO

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Jeżeli jesteś pacjentem lub opiekunem pacjenta, u którego po zastosowaniu któregoś z produktów leczniczych wystąpiły działania niepożądane lub jesteś lekarzem/farmaceutą/pracownikiem służby zdrowia i chciałbyś zgłosić działanie niepożądane, które wystąpiło u Twojego pacjenta podczas stosowania naszego produktu leczniczego, prosimy o poinformowanie nas o tym za pomocą poniższego formularza on-line.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEGO

DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE IDENTYFIKACYJNE PACJENTA

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU LECZNICZEGO/SUBSTANCJI CZYNNEJ, KTÓREJ STOSOWANIE SPOWODOWAŁO PODEJRZENIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEGO

POZOSTAŁE METODY ZGŁOSZENIA DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEGO

Podejrzenia działań niepożądanych można zgłosić kontaktując się telefonicznie z pracownikiem naszej firmy odpowiedzialnym za monitorowanie działań niepożądanych pod numerem: 61 8629943 wew. 3.


Uwaga:

W celu uzyskania porady medycznej należy jak najszybciej zgłosić się do fachowego pracownika służby medycznej.

ZGŁOSZENIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEGO

ZGŁOSZENIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEGO

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Jeżeli jesteś pacjentem lub opiekunem pacjenta, u którego po zastosowaniu któregoś z produktów leczniczych wystąpiły działania niepożądane lub jesteś lekarzem/farmaceutą/pracownikiem służby zdrowia i chciałbyś zgłosić działanie niepożądane, które wystąpiło u Twojego pacjenta podczas stosowania naszego produktu leczniczego, prosimy o poinformowanie nas o tym za pomocą poniższego formularza on-line.